Կոտորակներից ո՞րն է մեծ,
 
20100, թե՞ 27100
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.