Համեմատիր 317 և 311 կոտորակները:
 
Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը.