Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը
2. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը
3. Տարբեր համարիչներով կոտորակների համեմատումը Տարբեր համարիչներով կոտորակների համեմատումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Համեմատիր հավասար հայտարարներով կոտորակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել հավասար հայտարարներով կոտորակները
2. Կոտորակներից մեծը/փոքրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել կոտորակներից մեծը/փոքրը
3. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը
4. Կետերի դիրքը կոորդինատային առանցքի վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել կետերի դիրքը կոորդինատային առանցքի վրա
5. Պետք է ընտրել այն կոտորակները, որոնք տրվածների միջև են 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել այն կոտորակները, որոնք տրվածների միջև են
6. Կոտորակները պետք է դասավորել աճման կարգով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կոտորակները պետք է դասավորել աճման կարգով
7. Համընկնող կետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել համընկնող կետերը
8. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների համեմատումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տարբեր հայտարարներով կոտորակների համեմատումը
9. Կոտորակները դասավորել նվազման կարգով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կոտորակները պետք է դասավորել նվազման կարգով
10. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ
11. Ամենամեծ կոտորակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ կոտորակը
12. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (երկու տառ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (երկու տառ)
13. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (4 տառ) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ (4 տառ)
14. Կոտորակների կրճատում և համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Կոտորակների կրճատում և համեմատում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 11Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների համեմատման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների համեմատման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոտորակների համեմատումը» թեմայից 00:20:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների համեմատման վերաբերյալ