Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը
Համեմատենք հավասար հայտարարներով երկու կոտորակներ:
 
Պիցան բաժանել են \(8\) հավասար մասերի:  
pica_8.png
Մարիամը կերավ \(2\)  կտոր:\(1\) կտոր նա տվեց շանը:
pica_8-2.pngpica_8-3.png
Երկու կտորը կազմում են պիցայի 28 -ը: Իսկ մի կտորը՝ 18-ը:
pica_1-8.pngpica_1-8.png>pica_1-8.png

Քանի որ \(1\)-ը ավելի փոքր է \(2\)-ից, ապա 18<28
Հավասար հայտարարներով երկու կոտորակներից ավելի մեծ է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի մեծ է, և ավելի փոքր է այն կոտորակը, որի համարիչը ավելի փոքր է:
Ուշադրություն
Հավասար հայտարարներով կոտորակները համեմատելիս՝ համեմատում են նրանց համարիչները:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: