Տարբեր համարիչներով կոտորակների համեմատումը
Ինչպե՞ս համեմատել կոտորակները, որոնց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են:

Այս դեպքում կիրառում ենք կոտորակների հիմնական հատկությունը:
Օրինակ
Համեմատենք 415 և 56 կոտորակները:

1-ին եղանակ: Կոտորակները բերենք ընդհանուր հայտարարի:

Այս կոտորակների ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը \(30-\)ն է: Կոտորակները բերենք \(30\) ընդհանուր հայտարարի:

415=42152=83056=5565=2530
 
Համեմատենք ստացված կոտորակները.
 
830<2530, ուստի 415<56

2-րդ եղանակ: Կոտորակները բերենք ընդհանուր համարիչի:

Առաջին կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք \(5-\)ով, իսկ երկրորդինը՝ \(4-\)ով:
 
415=45155=207556=5464=2024
 
Համեմատենք ստացված կոտորակները:
 
2075<2024 \((75>24)\), ուստի՝ 415<56
Ընդհանուր համարիչի բերելը օգտակար է այն դեպքերում, երբ կոտորակների հայտարարները մեծ թվեր են:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: