Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Համեմատիր հավասար հայտարարներով կոտորակները 1Մ.
2. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը 1Մ.
3. Կոտորակները պետք է դասավորել աճման կարգով 3Մ.
4. Համընկնող կետերը 3Մ.
5. Կոտորակների համեմատումը մեկի հետ 3Մ.