Տրված է, որ՝ \(d <k < y < m\)
 
Համեմատիր կոտորակները՝
 
yd  km