Միլիոնի հարյուրերորդ մասը փոքրացրին 1000-ով և արդյունքը նույնպես փոքրացրին հարյուր անգամ:
 
Որոշիր, թե ի՞նչ ստացվեց:  
 
Պատասխան՝