Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սովորական կոտորակի գրառումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը

Բարդություն հեշտ

2
3. Ճանապարհի մասը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ըստ նկարի գրել կոտորակը

Բարդություն միջին

4
5. Կոտորակը թվային առանցքի վրա (մեկից փոքր)

Բարդություն միջին

4
6. Երկարության չափի միավորի մասը

Բարդություն միջին

3
7. Զանգվածի չափման միավորի մասը

Բարդություն միջին

4
8. Միլիոնի մասը

Բարդություն բարդ

6
9. Շաքար մուրաբայի համար

Բարդություն բարդ

6
10. Գործվածք՝ զգեստ և տաբատ կարելու համար

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար