Բաժինը, որպես ամբողջի մաս
depositphotos_35003185-stock-photo-peeled-tangerine-or-mandarin-fruit.jpg
 
Ամբողջ մանդարինն ունի \(9\) բաժին: 
 
156_211349111_l.jpg 
Յուրաքանչյուր բաժին` մանդարինի փոքր մասն է և կազմում է մանդարինի 19-ը: 
Բաժինը ամբողջի մեկ մասն է՝  ամբողջը բաժանված է մի քանի հավասար մասերի և վերցված է մեկը:
Որոշ բաժիններ ունեն իրենց անվանումները՝
 
12՝ կես (մեկ երկրորդ), 14 քառորդ (մեկ չորրորդ): Կես խնձոր, քառորդ ժամ:
 
 
Դիտարկենք մի քանի կարևոր բաժիններ:
 
Սանտիմետրի մեկ տասներորդը՝ 110 սմ=1 մմ, քանի որ \(1\ սմ = 10\ մմ\)
 
Դեցիմետրի մեկ տասներորդը՝ 110դմ=1 սմ, քանի որ \(1 դմ = 10\ սմ\)
 
Մետրի մեկ հարյուրերորդը՝ 1100մ=1սմ, քանի որ \(1 մ = 100\ սմ\)
 
Կիլոմետրի մեկ հազարերորդը՝ 11000կմ=1մ, քանի որ \(1 կմ = 1000\ մ\)
 
Կիլոգրամի մեկ հազարերորդը՝ 11000կգ=1գ, քանի որ \(1 կգ = 1000\ գ\)
 
Ժամի մեկ վաթսուներորդը՝ 160ժ=1րոպե, քանի որ \(1 ժ = 60\ րոպե\)
 
Տարվա մեկ տասներկուերորդը՝ 112տարի=1ամիս, քանի որ \(1 տարի = 12 ամիս\)
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: