Գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ մեկ երկրորդ:
 
Պատասխան՝ ii