Տրված է 831 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:
Պատասխան
Կոտորակի հայտարարը  թիվն է:
 
Կոտորակի համարիչը  թիվն է: