Ճանապարհի երկարությունը 14 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 7 կմ-ը:
 
Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:
 
Պատասխան (ստացված կոտորակը մի կրճատիր)՝ մեքենան անցել է ճանապարհի ii-րդ մասը: