Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:
  
2lodz.png 
Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիրմնացել է շոկոլադի սալիկի ii-րդ մասը: