Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում \(B\) տառին:
 
aassAB2.bmp
Պատասխան՝ ii