Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:
 
Գրել ամբողջական անվանումը:
 
Պատասխան՝ :