Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Սովորական կոտորակի գաղափարը Սովորական կոտորակի գաղափարը
2. Բաժինը որպես ամբողջի մաս Բաժինը որպես ամբողջի մաս

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սովորական կոտորակի գրառումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գրել սովորական կոտորակը
2. Կոտորակի համարիչն ու հայտարարը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է որոշել կոտորակի համարիչն ու հայտարարը
3. Ճանապարհի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Տեքստային խնդիր
4. Ըստ նկարի գրել կոտորակը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է նկարից գրել կոտորակը (շոկոլադե սալիկ)
5. Կոտորակը թվային առանցքի վրա (մեկից փոքր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է որոշել կոտորակը թվային առանցքի վրա
6. Երկարության չափի միավորի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրել երկարության չափի միավորի մասի անվանումը
7. Զանգվածի չափման միավորի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Զանգվածի չափման միավորի մասը
8. Միլիոնի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել միլիոնի մասը
9. Շաքար մուրաբայի համար 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տեքստային խնդրի լուծում
10. Գործվածք՝ զգեստ և տաբատ կարելու համար 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տեքստային խնդրի լուծում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Սովորական կոտորակի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների սահմանման, դրանց համարիչի և հայտարարի, բաժինների և ամբողջի մասերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Սովորական կոտորակի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների սահմանման, դրանց համարիչի և հայտարարի, բաժինների և ամբողջի մասերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Սովորական կոտորակի գաղափարը» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ սովորական կոտորակների սահմանման, դրանց համարիչի և հայտարարի, բաժինների և ամբողջի մասերի վերաբերյալ