Գործվածքի կտորը 192 մ է: Կտորի 38-րդ մասը օգտագործեցին զգեստ կարելու համար, իսկ 724-ը՝ տաբատ:
Որոշիր, թե որքա՞ն գործվածք օգտագործեցին զգեստ և տաբատ կարելու համար:  
 
 
Պատասխան՝
 
Զգեստ կարելու համար օգտագործվեց  մ գործվածք:
 
Տաբատ կարելու համար օգտագործվեց մ գործվածք: