Բաշխական օրենքի միջոցով կոտորակի համարիչը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով, ապա կրճատիր կոտորակը՝
 
1781742434=ii