Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ավելի փոքր հայտարարով կոտորակը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ավելի փոքր համարիչով կոտորակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հայտարարի ավելացում

Բարդություն հեշտ

1
4. Սովորական կոտորակ, ժամացույց

Բարդություն միջին

3
5. Ժամանակի չափման միավորները

Բարդություն միջին

3
6. Սովորական կոտորակի գրառումը, տրված է ամբողջը և մասը

Բարդություն միջին

4
7. Կոտորակի հիմնական հատկությունը

Բարդություն միջին

3
8. Շրջանի մասը

Բարդություն միջին

4
9. Կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը (երկու կոտորակ)

Բարդություն միջին

4
10. Տրված հայտարարով կոտորակներ

Բարդություն միջին

3
11. Կոտորակի կրճատում

Բարդություն բարդ

6
12. Բաշխական օրենքը

Բարդություն բարդ

6
13. Հավասար կոտորակի համարիչը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար