13 և 18 կոտորակները ներկայացրու 24 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 
13=i24 և 18=i24