Լրացրու նախադասության սովորական, անկրճատելի կոտորակը:
Եթե աշակերտները պետք է գրեն 98 էջ, իսկ Արտակը արդեն գրել է 14 էջ, ապա նա գրել է էջերի ii մասը: