Կոտորակների հիմնական հատկությունը, կրճատում
Դիտարկենք այս երեք նկարները, որոնցում կանաչով ներկված է շրջանի կեսը:
Новый точечный рисунок (3).bmp
 
Առաջին նկարում ներկված է շրջանի 12-ը, երկրորդում՝ 24-ը և երրորդում՝ 48-ը:
Բոլոր երեք կոտորակները իրար հավասար են՝ 12=24=48, բայց դրանց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են: 
 
Նկատենք, որ առաջին կոտորակի համարիչն ու հայտարարը \(2\) անգամ փոքր են երկրորդի համարիչից և հայտարարից, իսկ երրորդ կոտորակի համարիչն ու հայտարարը \(4\) անգամ մեծ են առաջինի համարիչից և հայտարարից:
 
Այսինքն՝ 12=2:24:2=4:48:4 կամ 48=2242=1424
Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը
 
Եթե կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկել կամ բաժանել միևնույն բնական թվով, ապա կստացվի տրված կոտորակին հավասար կոտորակ:
 
ab=a:nb:n,ab=anbna,b,n
Կոտորակի համարիչի ու հայտարարի բաժանումը միևնույն զրոյից տարբեր թվի, կոչվում է կոտորակի կրճատում:
Օրինակ
1216=12:416:4=34
Երկու սովորական կոտորակներ իրար հավասար են, եթե առաջին կոտորակի համարիչի և երկրորդ կոտորակի հայտարարի արտադրյալը հավասար է  առաջին կոտորակի հայտարարի և երկրորդ կոտորակի համարիչի արտադրյալին:
Օրինակ
235=70=71027=1035
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: