315 կոտորակը փոխարինիր ավելի փոքր հայտարար ունեցող կոտորակով:
 
315=ii