Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Ավելի փոքր հայտարարով կոտորակը 1Մ.
2. Հայտարարի ավելացում 1Մ.
3. Սովորական կոտորակ, ժամացույց 3Մ.
4. Շրջանի մասը 4Մ.
5. Կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերելը (երկու կոտորակ) 4Մ.