Կարդա խնդիրը և որոշիր, թե ի՞նչ է պահանջվում գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով:
 
Կաղամբըզբաղեցնում է 28մ2, ինչը կազմում է բանջարանոցի մակերեսի114ը:Գտիր բանջարանոցի մակերեսը: 
 
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը: