Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մեկ բաժնի մասը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ամբողջի որոշելը նրա մեկ մասով

Բարդություն հեշտ

1
3. Ի՞նչ է պետք գտնել

Բարդություն հեշտ

1
4. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (ճանապարհի մասը)

Բարդություն հեշտ

2
5. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (էջեր)

Բարդություն հեշտ

2
6. Ամբողջի հաշվումը տրված մասով

Բարդություն միջին

3
7. Կոտորակ երկնիշ թվից

Բարդություն միջին

3
8. Ժամանակի չափման միավորի մասը

Բարդություն միջին

3
9. Ճանապարհի երկարությունը

Բարդություն միջին

4
10. Գրքի էջերի թիվը

Բարդություն միջին

3
11. Տուրիստական ճանապարհ

Բարդություն միջին

3
12. Տեքստային խնդիր ուղղանկյան կողմերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
13. Խնդիր գնդակների տեսակների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
14. Տեքստային խնդիր (մրգեր)

Բարդություն միջին

3
15. Թերթերի քանակը

Բարդություն բարդ

6
16. Դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար