Ամբողջի գտնելը տրված մասով
 
Խնդիր: Վեցերորդ դասարանում կա \(20\) աղջիկ, որոնք կազմում են դասարանի աշակերտների 57-րդ մասը:
Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում:
 
ՀարցերՊատասխաններ
1. Ո՞ր մեծությունն է ընդունված որպես ամբողջ:
1. Որպես ամբողջ ընդունված է դասարանի բոլոր աշակերտների թիվը:
2. Արդյո՞ք ամբողջը հայտնի է: 2. Ամբողջը հայտնի չէ:
3. Ո՞ր մեծությունն է պետք գտնել: 3. Դասարանի բոլոր աշակերտների թիվը կամ ամբողջը տրված մասով:
4. Ինչպե՞ս գտնել այն մեծությունը, որը ամբողջի 17-րդ մասն է: 4. \(20 : 5 = 4՝\) աշակերտ կազմում են ամբողջի մեկ մասը:
5. Ինչպե՞ս գտնել որպես ամբողջ ընդունված մեծությունը: 5. \(4 · 7 = 28՝\) դասարանի բոլոր աշակերտների թիվը:
 
Պատասխան: Վեցերորդ դասարանում կա \(28\) աշակերտ:
Ամբողջը տրված մասով գտնելու համար, պետք է մասին համապատասխանող թիվը բաժանել մասը կազմող կոտորակի համարիչի վրա և արդյունքը բազմապատկել այդ կոտորակի հայտարարով:  
Օրինակ
1. Գտնել թիվը, եթե նրա 23 -ը հավասար է \(26\)-ի՝
  
\(26  : 2 · 3  = 13 · 3 = 39\ \)
  
2. Գտնել թիվը, եթե նրա 34-ը հավասար է \(45\)-ի՝
  
\(45  :  3  ·  4 = 15 · 4 = 60\ \)
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006: