Մարզադպրոցում կա 72 գնդակ: Դրանց 38 -ը վոլեյբոլի գնդակներ են, բասկետբոլի գնդակները 4 -ով շատ են վոլեյբոլի գնդակներից, իսկ մնացածը՝ ֆուտբոլի գնդակներ են:
 
Քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուր տեսակից:
 
 
Պատասխան՝ 
 
վոլեյբոլի գնդակներ՝  հատ,
 
բասկետբոլի գնդակներ՝  հատ,
 
ֆուտբոլի գնդակներ՝  հատ: