Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 27 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 12 -ը: 
 
Պատասխան՝
 
լայնությունը  մ է,
 
բարձրությունը  մ է: