Կար թղթի 200 թերթ: Առաջին գրքի տպագրության վրա գնաց բոլոր թերթերի 25-ը: Երկրորդ գրքի տպագրության վրա գնաց մնացած թերթերի 34-ը:
 
Գտիր, թե քանի՞ մաքուր թերթ մնաց:
 
Պատասխան՝ մնաց  մաքուր թերթ: