Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ի՞նչ է պետք գտնել 1Մ.
2. Ամբողջի հաշվումը տրված մասով 3Մ.
3. Կոտորակ երկնիշ թվից 3Մ.
4. Ճանապարհի երկարությունը 4Մ.
5. Գրքի էջերի թիվը 3Մ.