Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 57-ը, նրանց մնաց անցնելու 28 կմ: Որոշիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
 
Պատասխան՝ ամբողջ ճանապարհը  կմ է: