Կարենը կարդացել է գրքի 100 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 59 -րդ մասը:  
Որոշիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
 
Պատասխան՝ գրքում կա  էջ: