Ճանապարհի երկարությունը 56 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 27 -ը:
Որոշիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
 
Պատասխան՝ ասֆալտապատել են  կմ: