Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:
  
Րոպեի 615-ը \(=\) վայրկյան:
 
Լրացուցիչ հարց:
  
Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա \(1\) րոպեում:
 
Պատասխան՝