Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ամբողջի մաս գտնելը Ամբողջի մաս գտնելը
2. Ամբողջի գտնելը տրված մասով Ամբողջի գտնելը տրված մասով

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մեկ բաժնի մասը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել մեկ բաժնի մասը
2. Ամբողջի որոշելը նրա մեկ մասով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ամբողջի որոշելը նրա մեկ մասով
3. Ի՞նչ է պետք գտնել 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ի՞նչ է պետք գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով
4. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (ճանապարհի մասը) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (ամբողջի մաս)
5. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ (էջեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հարցեր խնդրի վերաբերյալ, ամբողջի գտնելը մասով
6. Ամբողջի հաշվումը տրված մասով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ամբողջի հաշվումը տրված մասով
7. Կոտորակ երկնիշ թվից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կոտորակ երկնիշ թվից
8. Ժամանակի չափման միավորի մասը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ժամանակի չափման միավորի մասը
9. Ճանապարհի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տեքստային խնդիր ամբողջի մասի վերաբերյալ
10. Գրքի էջերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տեքստային խնդիր, պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով
11. Տուրիստական ճանապարհ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ամբողջի գտնելը տրված մասով
12. Տեքստային խնդիր ուղղանկյան կողմերի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տեքստային խնդիր ուղղանկյան կողմերի վերաբերյալ, լայնությունը երկարության մասն է
13. Խնդիր գնդակների տեսակների վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր գնդակից քանի՞ հատ կա
14. Տեքստային խնդիր (մրգեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Երկնիշ թվի մասը
15. Թերթերի քանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Տեքստային խնդիր, մնացորդի մասը
16. Դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է գտնել դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից 00:20:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով» թեմայից 00:15:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ թվի մասը որոշելու և տրված մասով թվի որոշելու վերաբերյալ