Տրված են 57 և 15 կոտորակները: Որոշիր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը և այդ ընդհանուր հայտարարի բերելուց հետո կոտորակների համարիչները: 
 
 
Պատասխան՝
 
ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝
 
առաջին կոտորակի համարիչը՝
 
երկրորդ կոտորակի համարիչը՝