18 և 112 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի:
 
1. Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝
 
2. Ո՞րը կլինի առաջին կոտորակի համարիչը՝
 
3. Ո՞րը կլինի երկրորդ կոտորակի համարիչը՝