1716 և 38 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի:
 
Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝
 
Ո՞րը կլինի առաջին կոտորակի համարիչը՝
 
Ո՞րը կլինի երկրորդ կոտորակի համարիչը՝