110,15 և 25 կոտորակները ներկայացրու 50 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 
110=i50   
 
15=i50  
 
25=i50