411 և 16 կոտորակները բերել են 66 ընդհանուր հայտարարի:
 
Գտիր նոր կոտորակների համարիչները.
 
Առաջին կոտորակի համարիչը՝ :
 
Երկրորդ կոտորակի համարիչը՝ :