112 և 18 կոտորակները ներկայացրու 96 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 
112=i96  և  18=i96