Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարել, որպեսզի 25 կոտորակը բերել 25 հայտարարի:
Ընտրիր ճիշտ գործողությունը: