25 կոտորակը գրիր 20 հայտարարով կոտորակի տեսքով:
 
25=i20