Գտիր 115 կոտորակը 120 հայտարարի բերելու լրացուցիչ արտադրիչը:  
 
Պատասխան՝ լրացուցիչ արտադրիչը -ն է: