43 և 16 կոտորակները ներկայացրու 18 հայտարարով կոտորակների տեսքով:
 
43=i18  և  16=i18