849-ի բաժանման ընթացքում առաջանում են 9 և 3 թվերը և ստացվում է՝ 84=9 ·9+3 հավասարությունը 
 
Ընտրիր բաժանման տարրերի անվանումները:
 
1. Ինչպե՞ս է կոչվում 84-ը:
 
 
2. Ինչպե՞ս է կոչվում 9-ը: