Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի բաժանման մնացորդները

Բարդություն հեշտ

2
2. Բաժանելի

Բարդություն հեշտ

2
3. Մնացորդ

Բարդություն հեշտ

1
4. Բաժանելի և բաժանարար

Բարդություն հեշտ

2
5. Բաժանման տարրերի անվանումները

Բարդություն միջին

4
6. Բաժանման մնացորդը

Բարդություն միջին

1
7. Բաժանման տարրերը

Բարդություն միջին

4
8. Պահանջվող ավտոբուսների թիվը

Բարդություն միջին

3
9. Տեքստային խնդիր շենքի հարկի մասին

Բարդություն միջին

3
10. Բաժանելիի արտահայտումը

Բարդություն միջին

3
11. Տեքստային խնդիր ապրանքի կշռի մասին

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար