Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. 5 Մնացորդ 1Մ.
2. Բաժանման տարրերը 4Մ.
3. Բաժանելիի արտահայտումը 3Մ.
4. Բաժանման տարրերի անվանումները 4Մ.
5. Բաժանման մնացորդը 1Մ.